AddToAny

Skip to main content
,
Nonton ONLINE
 sitemap blog☕


Sunda - Wirangrongjudul :Pupuh Wirangrong Mp3
 eusi : Ngagambarkeun nu jalma nu kawiwirangan atawa era ku polah sorangan
sobat mia Maryati   Lirik Wirangrong::

geura teangan pangarti
dialajar soson soson
nuntut elmu beunghar hirup
elmu lahir elmu batin
jembar hati beunghar harta
tangtu bagja jeung waluya
..........

teangan masing taliti
elmu hirup nu kalakon
lamun hayang hirup nanjung
jauh susah parek rizki
penta dua indung bapa
Geus tangtu hirup sampurna


Comments