Skip to main content
,

Inilah Doa Supaya Suami Terhindar Dari Z1n4 Dengan Wanita Lain Dan Perbuatan M4ksi4t

Bahtera rumah tangga juga penuh dengan godaan syaitan, baik untuk suami dan juga istri. Pada artikel kali ini saya membahas apa yang dilakukan istri supaya suami jauh dari perbuatan zina dan perbuatan maksiat lainnya.

Menjauhi perbuatan maksiat merupakan ciri orang yang beriman kepada Allah Swt. Sebab, orang yang beriman tahu bahwa perbuatan maksiat itu nanti dibalas dengan siksaan yang pedih.
Nah, jika seorang cerminan suami gemar melakukan perbuatan maksiat, seyogyanya istri memohon perlindungan kepada Allah Swt. agar pendamping hidupnya itu diberi hidayah.

Menghadapi suami dengan perangai buruk, bagi sang istri senantia harus selalu sabar dan tawakkal kepada Allah, jika tidak, bukan tidak mungkin rumah tangga menjadi berantakan. Sebagian perempuan mungkin akan mengajukan gugatan cerai karena tidak sanggup dengan tingkah suaminya.

Bacalah doa ini setiap saat, terutama setelah salat:

Allahumma innaa nas-alukat taubata wa dawaamahaa wa na'uudzu bika minal ma'shiyyati wa asbaabihaa wa dzakkirnaa bil khaufi minka qabla hujuumi khatharaatihaa wahmilnaa 'alan najaati minhaa wa minat tafakkuri fii tharaaiqihaa wamhu min quluubinaa halaawata majtanainaahu minhaa wastabdilhaa bil karaahati lahaa wath thama'i limaa huwa bidhiddihaa.

"Wahai Allah, kami memohon kepada-Mu petunjuk sehingga kami senantiasa bertaubat atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan maksiat dan sebab-sebabnya, dan jadikanlah kami selalu ingat kepada-Mu, sebelum datangnya hasrat untuk berbuat maksiat yang penuh bahaya. Selamatkanlah dengan adanya perasaan benci selalu terhadap perbuatan maksiat serta terbitkanlah dalam hati kami adanya rasa loba untuk berbuat sebaliknya."

Doa Supaya Suami Terhindar Dari Z1n4
Bahtera rumah tangga juga penuh dengan godaan syaitan, baik untuk suami dan juga istri. Pada artikel kali ini saya membahas apa yang dilakukan istri supaya suami jauh dari perbuatan zin4 dan perbuatan m4ksiat lainnya.


Inilah Doa Supaya Suami Terhindar Dari Z1n4 Dengan Wanita Lain Dan Perbuatan M4ksi4t

Nama ASLI : I GDE RISKI MSIP, Seorang PNS @ Pemerintahan kota Tasikmalaya tepatnya . Kemudian Blog ini saya buat dan mulai beroperasi pada 21 Desember 2010. 👨 Tentang SAYA 👨 💬Jadi masterpulsa Daftar Gratis💬

Comments