AddToAny

Skip to main content
,
Showing posts with the label LALAGUAN
Nonton ONLINE
 sitemap blog☕


PUPUH Maskumambang

judul :Pupuh Maskumambang Mp3 eusi : Pupuh anu ngagambarkeun kanalangsaan atawa kasedihan hate bari genes ka diri PUPUH MASKUMAMBANG Laras                      : mandenda / nyorong surupan : 4 = T BEBAS WIRAHMA Itu kusir bangun ambek-ambek teuing (12 - i) Turun tina delma…

Karatagan Damas

Karatagan Damas Karatagan Damas Ciptaan : Duyeh Suharsa, 1961 Laras : Pelog Daya Mahasiswa Sunda Ageman luhung sajati Rek ngab…